Home / Toepassingen

Toepassingen


Waterbronnen

Speciale watervoorziening die voldoet aan eisen voor huishoudens, industrie, landbouw, overheden en humanitaire projecten.


Bronbemaling

Bronbemaling wordt toegepast voor verlaging van het grondwaterpeil om voor stabiele werkomstandigheden te zorgen bij graafwerkzaamheden.


Irrigatie

Kunstmatige bevloeiing van de bodem om te helpen bij het telen van landbouwgewassen, onderhouden van landschappen en herbeplanten van droge gebieden.


Grondwateraanvulling

Grondwateraanvulling is een proces voor duurzaam beheer van grondwater. Het gaat hier om een neerwaartse stroming van het water tot het juiste peil is bereikt om het grondwater aan te vullen.


Bodemonderzoek

Bodemonderzoek is het ter plaatse verzamelen van informatie over dieper gelegen grondlagen.


Water inlaatsysteem

Boode PVC filterbuis en stijgbuizen kan worden gebruikt als horizontale zee / rivier inname (zout water of zoet water). De foto toont een zoutwater inlaatsysteem voor een ontziltingsinstallatie in Litouwen.


Bodemenergie


(warmte/koude-opslag, WKO - Open bron systemen)

WKO-systemen zorgen in gebouwen voor verwarming in de winter en verkoeling in de zomer door middel van warmtewisselaars. Dit gebeurt door grondwater te onttrekken uit boorgaten in natuurlijke ondergrondse lagen waar de warmte en koude zijn opgeslagen.

De diepte van de geïnstalleerde systemen varieert van 30 tot meer dan 200 meter in geschikte geologische lagen, waardoor tot 75% bespaard kan worden op huidige kosten voor verwarming en koeling.


Voordelen Bodemenergie:


  • Hernieuwbare energiebron
  • Tot 60% minder CO2 uitstoot
  • Bewezen technologie met laag risico
  • Terugverdientijd van minder dan 5 jaar mogelijk


Boode is lid van

www.bodemenergienl.nl