Milieu

PVC bevat weinig koolstof, beduidend minder dan veel alternatieven, en gaat verbazingwekkend lang mee, zelfs in de meest extreme omstandigheden. PVC heeft tal van voordelen en biedt een betrouwbare, milieuvriendelijke oplossing voor waterwinning en -transport.
 
CO2-uitstoot van PVC

Eén manier om het effect van een materiaal op het milieu te meten is de koolstofvoetafdruk. Aan de koolstofvoetafdruk ligt een ingewikkelde berekening ten grondslag waarin de CO2-uitstoot van de materialen (uitstoot bij het produceren van de grondstof), de CO2-uitstoot bij de verwerking van de materialen en het effect van het weggooien/recyclen worden meegenomen. Dit wordt uitgedrukt in kilo’s of tonnen kooldioxide-equivalenten (CO2e).
 

Materiaal CO2-uitstoot per kg (materiaal en verwerking)
Boode PVC
Roestvast staal (304L)
2.816
5.341

 
Impact van transport

Filter- en stijgbuismaterialen van Boode worden vervaardigd in Nederland (met transport over land en zee voor de markt in het Verenigd Koninkrijk). Daardoor is het milieueffect van het transport voor producten die uit Nederland worden aangevoerd, aanzienlijk lager dan bij materiaal uit het Verre Oosten of het Indiase subcontinent. De onderstaande tabel toont kg CO2e per geleverde ton uit verschillende plaatsen (Sjanghai, Bombay en Rotterdam).
 

Kg/ton
CO2 China

CO2 India

CO2 Nederland (voor UK)

CO2 Nederland (af fabriek)
325.02 198.81 23.02 0.00

 
Duurzaamheid van PVC

Een van de belangrijkste eigenschappen van PVC is de duurzaamheid, en dan vooral het vermogen om duurzaamheid te bieden in zeer uiteenlopende omstandigheden. PVC is namelijk bestand tegen oxiderende stoffen. Dit geldt niet voor andere materialen die worden gebruikt voor de aanleg van bronnen. Hierdoor is de levensduur van PVC in de praktijk ca honderd jaar. Alternatieve materialen met een hoge corrosiegraad hebben daarentegen een operationele levensduur van slechts een paar jaar.
 
Productieafval     

Bij Boode wordt minimaal 95% van alle productieafval teruggewonnen en gerecycled in een gesloten kringloopproces.
 
Alle Boode PVC-producten kunnen worden gerecycled. En we zijn trots op onze steun aan het Recovinyl-initiatief. Vind een gecertificeerd Recovinyl-recyclingpunt bij u in de buurt op www.recovinyl.com