Home / Technische gegevens / Debietgegevens

Debietgegevens


Hoeveel water kan er door een filterbuis?

De open oppervlakte van filterbuizen varieert en is afhankelijk van de constructie en het ontwerp van de buis. In de afgelopen 80 jaar zijn er veel onderzoeken en veldexperimenten gedaan om erachter te komen wat de optimale doorstroomsnelheid is door de sleuven van een filterbuis voor verschillende korrelgroottes en watervoerende lagen, om wrijvingsverliezen, corrosie, erosie door fijn zand of slib, of korstvorming tot een minimum te beperken. Verschillende autoriteiten schrijven veilige, optimale of aanbevolen inlaatsnelheden voor. Deze variëren van een algemeen aanvaard optimum van 3 cm/seconde tot een bovengrens van 45 cm/seconde. Nauwkeuriger dan dit kunnen we niet zijn, aangezien elk boorgat en elke aquifer weer anders is.

Alle autoriteiten benadrukken de waarde van lokale kennis onder grondboorders, hydrogeologen en ingenieurs. Ervaring met wat ter plaatse het beste werkt, blijkt vaak meer succes te hebben dan theoretische berekeningen. 

De filtersleuven die in aanraking komen met de natuurlijke of kunstmatige grindomstorting, raken altijd voor een deel verstopt door het korrelmateriaal in de grindomstorting. De inlaatsnelheid, oftewel de hoeveelheid water die door de filtersleuf kan stromen, wordt dus niet alleen bepaald door de opening van de sleuf, maar hangt af van de openingen tussen de zandkorrels of het grind dat tegen of deels in de sleuf wordt gedrukt. Na verloop van tijd kunnen biofilms ontstaan of kan korstvorming optreden, waardoor de openingen in de grindomstorting of het filter nog kleiner worden. Deze factoren laten zich niet beheersen of exact voorspellen.

Daarom staat in de onderstaande tabel een eenvoudige, conservatieve richtlijn voor de hoeveelheid water die kan worden verkregen bij een filter van 1 meter lang met sleuven van 1 mm breed bij een afpompdiepte van 2 meter. Hogere doorstroomsnelheden zijn mogelijk door een schone grindomstorting met grote, afgeronde korrels aan te leggen rond een filter met bredere sleuven.
 Debietgegevens voor PVC-filter

Hieronder staan geschatte gegevens met betrekking tot het watervolume dat door een filter met een lengte van 1 meter en sleuven van 1 mm breed (met 2 meter verval in het waterniveau) kan worden gepompt, op basis van ervaring en resultaten uit de praktijk.

 

diameter mm Ø inches m3/h l/min. igpm usgpm
60
90
113
125
140
165
200
225
250
280
315
330
355
400
450
500
2
3
4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
3
4.5
6
7.5
8.5
10
12
13.5
19.5
22
27
29
31
35
40
45
50
75
100
125
142
167
200
225
325
367
450
483
517
583
667
750
11
17
22
28
31
37
44
50
72
81
99
106
114
128
147
165
13
20
26
33
37
43
52
59
85
95
117
126
134
152
173
195