Home / Producten / Filtergrind

Filtergrind

De grindomstorting is belangrijk voor elk bronsysteem, omdat het bijdraagt aan een maximale opbrengst en duurzame werking van het systeem.  

Een goed aangebrachte grindomstorting bestaat uit uniforme, schone en afgeronde zand- of grindkorrels die passen bij het gekozen filter en de analyse van de bodemlagen.

Het materiaal dat Boode gebruikt voor grindomstorting wordt gewassen en gedroogd en bevat geen veenresten of humusstoffen. Boode grindomstorting bestaat uit 98,6% SiO2 en heeft een Kiwa® ATA-keurmerk gebaseerd op Kiwa-beoordelingsrichtlijn K240 "Zand en grind voor drinkwaterproductie".
 


 

Toepassingen

Waterbronnen, ontwatering, geothermische energiesystemen, grondwaterbemonstering en milieuonderzoek. Boode grindomstorting is verkrijgbaar in de volgende groottes:

  • filtergrind 0,4 - 0,8
  • filtergrind 0,6 - 1,0
  • filtergrind 0,8 - 1,25
  • filtergrind 1,0 - 1,6
  • filtergrind 1,5 - 2,5
  • filtergrind 2,0 - 3,15
  • filtergrind 3,15 - 5,6

* Andere groottes zijn verkrijgbaar op aanvraag.

 


 

Kenmerken & voordelen van Filtergrind

Kenmerk Voordeel

Schoon

Weinig materiaalverlies tijdens ontwikkeling. Kortere ontwikkelingstijd.

Afgeronde korrels
 
Hoger hydraulisch geleidingsvermogen en grotere porositeit. Geringere afpomping.  Hogere opbrengst.  Effectievere ontwikkeling.
 
Uniformiteit
 
Minder afscheiding tijdens het omstorten. Minder wrijvingsverlies door filteromstorting.